Services

 

Service

Bogføring
Regnskabsassistance
Skatteassistance

Timepris

395,-
595,-
795,-

Henvisninger

Vi arbejder med flere lønsystemer, men anbefaler og har primær fokus på:

Danløn

 

Alle priser er eks. moms

Om de forskellige services:
  • Bogføring: Vi hjælper dig med den daglige systematisering og bogføring af bilag for din virksomhed. Du kan selv organisere dine bilag eller også hjælper
    vi dig gerne med dette.
  • Regnskabsassistance: Vi hjælper dig med gennemgang og opstilling af dit årsregnskab, herunder evt. afstemning og klargøring inden aflevering til din revisor.
  • Skatteassistance: Vi hjælper dig med opgørelse af den skattepligtige indkomst for din virksomhed, samt indberetning heraf.
  • For personlige virksomheder, assistance med indberetning af den personlige selvangivelse.
  • For selskaber, indberetning af selskabets selvangivelse, herunder udbytteangivelser m.v.

Alle services faktureres på baggrund af medgået tid. Vi fører timesagsregnskab til brug herfor.